Превентивна заштита во критични ситуации при возењето.

Интелигентно детектирање на судири.

Превентивниот систем за заштита на патници PRE-SAFE® систем сосема рано може да открие критични ситуации при возење и превентивно да преземе мерки за заштита. Мерките вклучуваат реверзибилно затегнување на безбедносните ремени на возачот и на совозачот, затворање на можните отворени прозорци и покривни системи, како и – во комбинација со електричното прилагодување на седиштата – позиционирањето на патничкото седиште во поволна положба при несреќа.

Доколку системот PRE-SAFE® открива критични ситуации при возење, иницира мерки за претпазлива заштита на патниците. Критичните ситуации на возење вклучуваат препознатливо панично сопирање, во кое возачот сака да забави многу повеќе отколку што е можно според условите на патот – на пр. на ледена површина на патот. Критичните движења на управувачот со голема брзина, исто така, можат да ги активираат механизмите за заштита. Ваквите движења на управувачот укажуваат на реална реакција на возачот и може да доведат до нестабилна состојба на возење.