Го зголемува комфорот при возење и безбедноста.

Автоматска контрола на предните светла.

Помошта за предните светла, зависно од светлосните услови, автоматски ги вклучува или исклучува предните светла. Особено при ненадејно менување на осветленоста, на пример, кога возите низ тунели, помошта може да му помага на возачот и да ја зголеми безбедноста при возењето. Софистицираниот сензор ја утврдува осветленоста на околината и ја контролира помошта за предни светла. Ако се преминува одредена вредност на осветленост, помошта за предни светла автоматски ги вклучува предните светла. Доколку вредноста измерена од светлосниот сензор преминува одреден степен, помошта ги исклучува предните светла.