Поголема безбедност при менување на коловозните ленти.

Може да предупредува за откриени возила во скриениот агол.

Помошта за скриени агли може да му помогне на возачот при менување на коловозните ленти на патишта со повеќе коловозни ленти. Помага со оптички и звучни предупредувачки сигнали, за навремено откривање на возила во скриениот агол. Ако системот забележува возило во оваа зона, тој предупредува со црвен триаголник на соодветниот страничен ретровизор. Ако индикаторот за насока е поставен и покрај ова визуелно предупредување, триаголникот започнува брзо да трепка и се слуша звучно предупредување.