Упатства за користење. Интерактивно искуство

Упатства за користење. Интерактивно искуство.

Mercedes-Benz Guides апликација.

Имајте го упатството за користење во дигитална форма на Вашиот паметен телефон.

Запознајте се со технологијата и работењето на нашите возила. Едноставно, јасно и информативно.
Понудените интерактивни упатства за користење се однесуваат само на возилата што се во согласност со германските прописи.