Преглед на Mercedes-Benz комбиња.

 • Citan

  • Citan товарно комбе

   Citan товарно комбе

   Макс. должина на товарниот простор

   2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 mm

   Макс. дозволена носивост

   730 – 768 kg

  • Citan Mixto

   Citan Mixto

   Макс. должина на товарниот простор

   2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 mm

   Макс. дозволена носивост

   684 - 701 kg

  • Citan патничко комбе

   Citan патничко комбе – комерцијална употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   455-2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 mm

   Макс. дозволена носивост

   567 - 572 kg

  • Citan патничко комбе

   Citan патничко комбе – приватна употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   455 - 2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 мм

   Макс. дозволена носивост

   567 - 572 kg

 • Vito

  • Vito товарно комбе

   Vito товарно комбе

   Макс. должина на товарниот простор

   3061 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   959 - 1394 kg / Погон на 4 тркала: 879 – 1269 kg

  • Vito Mixto

   Vito Mixto

   Макс. должина на товарниот простор

   2098 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   840 – 1330 kg / Погон на 4 тркала: 760 – 1205 kg

  • Vito патничко комбе

   Vito патничко комбе – комерцијална употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   2883 (2908) mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   1085 – 1240 kg / Погон на 4 тркала: 1035 – 1125 kg

  • Vito патничко комбе

   Vito патничко комбе – приватна употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   2883 (2908) mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   1085 – 1240 kg / Погон на 4 тркала: 1035 – 1125 kg

 • Sprinter

  • Sprinter товарно комбе

   Sprinter товарно комбе

   Макс. должина на товарниот простор

   4707 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   2243 mm

   Макс. дозволена носивост

   3175 kg

  • Sprinter патнички комбиња

   Sprinter патнички комбиња

   Макс. должина на товарниот простор

   4297 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1918 mm

   Макс. дозволена носивост

   1360 kg

  • Sprinter платформи со товарен сандак

   Sprinter возило со товарна платформа.

   Макс. должина на товарниот простор

   4300 mm

   Макс. дозволена носивост

   3155 kg

 • Транспорт на стока

  • Citan товарно комбе

   Citan товарно комбе

   Макс. должина на товарниот простор

   2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 mm

   Макс. дозволена носивост

   730 – 768 kg

  • Citan Mixto

   Citan Mixto

   Макс. должина на товарниот простор

   2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 mm

   Макс. дозволена носивост

   684 - 701 kg

  • Vito товарно комбе

   Vito товарно комбе

   Макс. должина на товарниот простор

   3061 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   959 - 1394 kg / Погон на 4 тркала: 879 – 1269 kg

  • Vito Mixto

   Vito Mixto

   Макс. должина на товарниот простор

   2098 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   840 – 1330 kg / Погон на 4 тркала: 760 – 1205 kg

  • Sprinter товарно комбе

   Sprinter товарно комбе

   Макс. должина на товарниот простор

   4707 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   2243 mm

   Макс. дозволена носивост

   3175 kg

  • Sprinter платформи со товарен сандак

   Sprinter возило со товарна платформа.

   Макс. должина на товарниот простор

   4300 mm

   Макс. дозволена носивост

   3155 kg

 • Транспорт на лица

  • Citan Mixto

   Citan Mixto

   Макс. должина на товарниот простор

   2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 mm

   Макс. дозволена носивост

   684 - 701 kg

  • Citan патничко комбе

   Citan патничко комбе – комерцијална употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   455-2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 mm

   Макс. дозволена носивост

   567 - 572 kg

  • Vito Mixto

   Vito Mixto

   Макс. должина на товарниот простор

   2098 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   840 – 1330 kg / Погон на 4 тркала: 760 – 1205 kg

  • Vito патничко комбе

   Vito патничко комбе – комерцијална употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   2883 (2908) mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   1085 – 1240 kg / Погон на 4 тркала: 1035 – 1125 kg

  • Sprinter патнички комбиња

   Sprinter патнички комбиња

   Макс. должина на товарниот простор

   4297 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1918 mm

   Макс. дозволена носивост

   1360 kg

 • Патување и живеење

  • Citan патничко комбе

   Citan патничко комбе – приватна употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   455 - 2137 mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1258 мм

   Макс. дозволена носивост

   567 - 572 kg

  • Vito патничко комбе

   Vito патничко комбе – приватна употреба

   Макс. должина на товарниот простор

   2883 (2908) mm

   Макс. висина на товарниот простор

   1326 mm

   Макс. дозволена носивост

   1085 – 1240 kg / Погон на 4 тркала: 1035 – 1125 kg

Прилагодени каросериски решенија.

Mercedes-Benz партнерски модели од производителите на каросерија

Главна цел - товарното возило да ги задоволува Вашите професионални барања.

Доколку Вашите потреби се поспецифични, можно е Mercedes-Benz да го има вистинското решение за Вас. Ние Ви помагаме и Ви нудиме солидни, оптимални и корисни каросериски решенија од еден давател на услуги или од нашите сертифицирани партнери. На ваков начин, оптимално сте подготвени за извршување на разни градежни работи или за употреба на возилото за трговија и испорака на производи.

Lorem Ipsum