Повеќе безбедност во критични ситуации при возењето.

Програма за стабилност со помошни дополнителни функции.

Електронската програма за стабилност ESP® има пристап до системот за сопирање и управувањето со моторот. Тој постојано ги проценува мерните податоци на сензорот за агол на управувачот, сензорите за бројот на вртежи на тркалата, сензорот за странично забрзување и сензорот за скршнување од курс и може да му помогнат на возачот кога возилото ќе дојде во нестабилна состојба на возење. Во дел од секунда, ESP® може соодветно да интервенира преку електрониката на моторот и системот за сопирање и да му помогне на возачот со активирање на силите за сопирање за стабилизирање на насоката.

ESP® содржи и дополнителни функции, кои ја зголемуваат безбедноста при возење во специјални ситуации. Меѓу другите, тука спаѓа ABS системот за сопирање, ASR контролата на пролизгување и BAS асистентот за сопирање, кој го зголемува притисокот на сопирањето во случај на препознаено ненадејно сопирање и со тоа може да се скрати растојанието за сопирање. При активирање на ESP® или на контролата на пролизгување предупредувачко светло за ESP® трепка на тахометарот.

Lorem Ipsum