Подобро и навремено забележување во сообраќајот.

Поефикасно од возење со соборени светла.

Дневното светло ја зголемува безбедноста во сообраќајот, бидејќи се подобрува забележувањето на возилото. Се наоѓа во браникот и се активира штом се стартува моторот и се исклучат соборените светла.

Lorem Ipsum