Го обезбедуваат најдобриот можен поглед за возачот.

Удобно прилагодување со јасна видливост дури и при студено време.

Страничните ретровизори од страната на возачот и на совозачот може електрично да се подесат и загреваат. Се обезбедува лесно и брзо насочување на страничните ретровизори, на пример по смена на возачот. Дополнителна карактеристика е греењето на надворешните ретровизори, што го спречува замаглувањето или замрзнувањето на страничните ретровизори. Тоа се активира при работење на моторот заедно со греењето на задното стакло. Електричното работење на страничните ретровизори се врши преку вртлив прекинувач на потпирачот за рака на возачката врата.

Lorem Ipsum