Со 5 седишта или со 2 седишта и повеќе товарен простор – по потреба.

Повеќе простор за товарот – со заштитна функција.

Со задната клупа за седење FOLD & LOAD што се преклопува со заштитна решетка за товар Mixto нуди две работи – место до 5 лица или висок капацитет за транспорт. Задната клупа за седење FOLD & LOAD во еден дел лесно може по потреба да се конвертира во заштитна решетка за товар и со тоа значително да се зголеми товарниот простор.

Lorem Ipsum