Новото патничко Vito.

Задвижуван од амбиции.

Модели Детали

Vito

Патничко

Предности

Технички податоци

Каталог