Постер

Sprinter

Отворена платформа

Предности

Димензии и тежини

Мотори