Безбедност - во центарот на нашето внимание

Концептот на Mercedes-Benz за интегрирана безбедност содржи 4 фази во однос на безбедноста на возилото:

фаза 1: безбедно возење

Фаза 2: во критични ситуации

Фаза 3: Во случај на несреќа

Фаза 4: По несреќа

За да се спречат натамошни повреди или штети предизивикани од несреќата, како и да се олесни спасувањето на патниците, бројни мерки се преземаат, во зависност од природата на несреќата и тежината на судирот.

  • Најдобра можна заштита: моторот може да се исклучи автоматски, како и доводот на гориво.

    Светло за означување несреќа: предупредувачки светла за несреќа можат да бидат активирани автоматски, со цел да се спречат дополнителни незгоди, како и да го олесни пронаоќањето на возилото..

    Достапноста однадвор: вратите автоматски се отклучуваат. Дополнително, постојат дополнителни елементи кои се наоѓаат меѓу крилата и вратите на автомобилот, за да може да се олесни отворањето на вратите, во случај на директен судир.

[1] Part of the optional Driving Assistance package Plus.

[2] Not available for AMG models

[3] Part of Intelligent Light System.

[4] SL 65 AMG standard equipment.

SL-Class

фасцинација

факти

Kаталог