Новото S-Class Coupé.

Gran Performer.

Прва импресија Детали

S-Class Coupé

фасцинација

факти

Kаталог