Дизајн со вонвременски шарм

Сензуaлна внатрешност

Нови конекциски услуги

Mercedes-Benz интелигентно возење.

Максимална удобност со отворен покрив

S-Class Cabriolet

фасцинација

факти

Kаталог