Македонeцот Славче Таневски го дизајнираше новиот Mercedes-Benz GLC Coupé и го претстави своето дело во Македонија

GLC Coupé

фасцинација

факти

Kаталог