Димензии за новото CLA Coupé.

CLA Coupé

фасцинација

факти

  • Технички податоци
    Димензии

Kаталог