Безбедност - Основа на се што правиме.

Интегриран концепт за безбедност од Mercedes-Benz

Фаза1: Безбедно возење

Фаза 2: Во критични ситуации

Фаза 3: Во случај на несреќа

Фаза 4: Состојба по несреќа

За да се намалат последиците од штетите настанати од несреќата и да може да се пружи помош на патниците во возилото, различни активности се преземаат во зависност од видот и големината на несреќата.

  • Најдобра заштита: Моторот ќе биде исклучен автоматски, како и системот за снабдување со горово.
  • Осветлување: Светлата за предупредување од несреќа и внатрешното осветлување можат да бидат активирани автоматски со цел да се направи превентивна заштита од нови незгоди и да се олесни наоѓањето на возилото.
  • Оддалечување од местото на несреќата: Вратите можат автоматски да бидат отклучени
  • Подобрени мерки за спасување: интегрирани точки меѓу крилата и вратата на возилото кои при несреќа можат да помогнат за полесно отворање на вратите при акции за спасување.
  • Помошна врска: во случај на несреќа, Mercedes-Benz телефонски системот за итни случаи emergency call system (дел од COMAND Online мултимедискиот систем) во содејство со поврзаниот мобилен телефон, автоматски го контактира центарот за итни случаи.

C-Class Saloon

фасцинација

факти

Kаталог