Подвижен покрив за 365 дена возбудливо возење

Дизајнот и динамичното управување обезбедуваат фасцинација низ целата година.

C-Class Cabriolet

фасцинација

факти

Kаталог