Безбедност-главен приоритет

Интегрираниот концепт за безбедност од Mercedes-Benz се состои од 4 фази:

Фаза 1: Безбедно возење

Фаза 2: во критични ситуации

Фаза 3: во случај на несреќа

Фаза 4: Состојба по несреќа

За да се намалат последиците од штетите настанати од несреќата и да може да се пружи помош на патниците во возилото, различни активности се преземаат во зависност од видот и големината на несреќата.

  • Зголемена заштита: Моторот може да биде исклучен автоматски, како и системот за снабдување со горово.
  • Осветлување: Светлата за предупредување од несреќа и внатрешното осветлување можат да бидат активирани автоматски со цел да се направи превентивна заштита од нови незгоди и да се олесни наоѓањето на возилото.
  • Подобрени мерки за спасување: интегрирани точки меѓу крилата и вратата на возилото кои при несреќа можат да помогнат за полесно отворање на вратите при акции за спасување.

[1] Only in conjunction with automated 7G-DCT dual-clutch transmission (expected to be available from 1st quarter of 2012).

[2] Part of the optional Lane Tracking Package. Available only in conjunction with Becker® MAP PILOT or COMAND Online.

B-Class

фасцинација

факти

Kаталог