Погон на сите тркала – исклучително моќно.

Моќноста ја пренесува онаму каде е потребна.

More detailed information:

B-Class

фасцинација

факти

Kаталог