Новата генерација на B-Class.

За предизвиците пред нас.

Прва импресија Детали