Контакт

МакАутоСтар дооел
бул. Индустриска 2
1000 Скопје
тел: 02 258 00 00
факс: 02 258 04 01

Овде можете да ја напишете Вашата порака до секретаријатот на МакАутоСтар - генерален застапник за Mercedes-Benz во Македонија.

Mercedes-Benz Македонија