Mercedes-Benz

B-Класа.

За најдброто пред нас.

Прилагодливост

Дали сте подготвени? Вашата B-Класа веќе Ве чека. Со внатрешна просторност без конкуренција.

Дизајн.

Новата генерација на B-Класа е повеќе спортски од кога и да е порано - со разнолик дизајн и опрема и атрактивни материјали и бои.

Бидејќи најдоброто доаѓа.

B за најдобра вредност: систематски оптимизирана аеродинамика што резултира со коеф. на отпор на воздухот од 0,25, со се намалува потрошувачката на гориво. Друг блескав пример за заштита на животната средина е B-Класа со погонско гориво, природен гас.

Симнете каталог

За повеќе информации за B-Класа, симнете каталог.