GLC понуда

Промотивна понуда за GLC 

Новата дизајн филозофија на Mercedes-Benz е целосно пренесена кај моделот GLC,како во однос на надворешноста,така и во внатрешноста на возилото и претставува нова интерпретација на модерната луксузност.

Понекогаш, не е толку тешко да се вљубите, но колку долго трае тоа чувство. Многуте детали, внимателно одбрани материјали и форми и напредната технологија, приднесуваат сосема да се оддели овој модел на Mercedes-Benz, во уникатното искуство што го пружа – 300 ГОДИНИ ГАРАНТИРАНА ЉУБОВ.

Во животот човек вистински се вљубува 3 пати. Едниот од нив е во Mercedes-Benz GLC.

Сезоната за вљубување е отворена, а за оваа цел компанијата Мак Аутостар обебедува поволни услови за финансисрање при купување возило, како што е: 3,33 % камата и 3 години рок на отплата.

За повеќе информации, можете да се обратите во салонот на Мак Аутостар, +389 2 3580 405 и 389 2 2580 406.